Ljetnji raspored bibliobusa

bibliobus

U privitku se nalazi ljetni raspored posjeta stajalištima bibliobusa, s obzirom na izmjene u redu plovidbe Jadrolinije... 

Datoteka za preuzimanje: