Odluka o poništenju dijela javnog poziva za stručno osposobljavanje