10 Lipanj 2023

Razvoj socio-emocionalnih vještina darovitih učenika

Subota, Svibanj 20, 2023 - 09:00 to 10:00
Subota, Svibanj 20, 2023 - 12:00 to 13:00
Subota, Lipanj 3, 2023 - 08:00 to 10:00
Subota, Lipanj 10, 2023 - 10:00 to 13:00
Subota, Lipanj 24, 2023 - 10:00 to 12:00
MMD

Radionice razvoja socio-emocionalnih vještina darovitih učenika: poput razvijanja pozitivne slike o sebi, nošenja sa stresom, strahom od neuspjeha i slično... Više možete pronaći na: https://zadar-za-dar.eu/prirucnik-razvijanje-socijalno-emocionalnih-vjes....