Kalendar događanja

Početna strana » Kalendar » Dan » Kalendar događanja

Utorak, Studeni 13, 2018

Vrijeme Stavke
Cijeli dan
MHK - Zidnjaci (Cijeli dan) Dječji odjel
 
MHK - Zalistavac (Cijeli dan) Ogranak Arbanasi
 
09
09:00 to 10:00
Lokacija:
MMD
 
11
11:30 to 12:30
Lokacija:
MMD
 
13
13:00 to 15:00
Lokacija:
MMD
 
16
16:00 to 17:00
Lokacija:
Ogranak Ploča
 
16:00 to 17:00
Lokacija:
Ogranak Ploča
 
16:00 to 18:00
Lokacija:
Dječji odjel
 
16:00 to 17:00
Lokacija:
Dječji odjel
 
17
17:30 to 19:30
Lokacija:
Ogranak Arbanasi
 
18
18:00 to 19:30
Lokacija:
MMD