Kalendar događanja

Početna strana » Kalendar » Dan » Kalendar događanja

Petak, Listopad 4, 2019

Cijeli dan
Fotografska oda čitanju (Cijeli dan) Ogranak Arbanasi
 
 
 
Before 00:30
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00 to 09:00
Lokacija:
Ogranak Ploča
 
 
 
 
 
 
09:30 to 10:30
Lokacija:
Dječji odjel
 
 
10:00 to 11:30
Lokacija:
Ogranak Arbanasi
 
 
 
 
11:00 to 13:00
Lokacija:
Pult
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00 to 14:30
Lokacija:
MMD ili dvorište
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00 to 18:00
Lokacija:
Mediateka
 
 
16:30 to 17:30
Lokacija:
ŠC Višnjik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:30 to 20:30
Lokacija:
Čitaonica tiska