Kalendar događanja

Početna strana » Kalendar » Dan » Kalendar događanja

Petak, Prosinac 13, 2019

Cijeli dan
Brodovi, ljudi, more (Cijeli dan) Pult
 
Izložba straničnika (Cijeli dan) Ogranak Arbanasi
 
Božićne rukotvorine (Cijeli dan) Pult
 
Tko kaže da je pisaća mašina zastarjela? (Cijeli dan) Ogranak Arbanasi
 
Sijanje pšenice (Cijeli dan) Gradska knjižnica Zadar
 
 
Before 00:30
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:30 to 10:00
Lokacija:
Ogranak Arbanasi
 
 
 
 
 
 
10:00 to 11:00
Lokacija:
Ogranak Arbanasi
 
10:00 to 11:00
Lokacija:
Ogranak Crno
 
10:00 to 11:30
Lokacija:
Ogranak Arbanasi
 
 
10:30 to 11:30
Lokacija:
bibliobus
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 to 14:30
Lokacija:
negdje drugdje
 
 
 
 
 
 
14:00 to 15:00
Lokacija:
MMD
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00 to 18:00
Lokacija:
Mediateka
 
16:00 to 16:30
Lokacija:
Dječji odjel
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00 to 19:30
Lokacija:
MMD