Kalendar događanja

Početna strana » Kalendar » Dan » Kalendar događanja

Srijeda, Prosinac 18, 2019

Cijeli dan
Izložba straničnika (Cijeli dan) Ogranak Arbanasi
 
Božićne rukotvorine (Cijeli dan) Pult
 
Tko kaže da je pisaća mašina zastarjela? (Cijeli dan) Ogranak Arbanasi
 
Božićna izložba (Cijeli dan) Pult
 
 
Before 00:30
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00 to 09:00
Lokacija:
Ogranak Ploča
 
08:00 to 10:00
Lokacija:
Ogranak Arbanasi
 
 
08:30 to 09:30
Lokacija:
Ogranak Crno
 
08:30 to 09:30
Lokacija:
Ogranak Ploča
 
 
 
 
 
 
10:00 to 11:00
Lokacija:
Ogranak Crno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 to 13:00
Lokacija:
negdje drugdje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00 to 18:00
Lokacija:
MMD
 
 
 
 
18:00 to 19:30
Lokacija:
MMD