Kalendar događanja

Početna strana » Kalendar » Dan » Kalendar događanja

Četvrtak, Veljača 20, 2020

Cijeli dan
Mjesec darivanja knjiga 2020. (Cijeli dan) Dječji odjel
 
S riječi na djela (Cijeli dan) Pult
 
Riječ dana (Cijeli dan) Dječji odjel
 
Vrijeme za maskiranje (Cijeli dan) Dječji odjel
 
Vrijeme za maskiranje (Cijeli dan) Ogranak Arbanasi
 
Vrijeme za maskiranje (Cijeli dan) Ogranak Bili brig
 
Vrijeme za maskiranje (Cijeli dan) Ogranak Crno
 
Vrijeme za maskiranje (Cijeli dan) Ogranak Ploča
 
 
Before 00:30
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00 to 14:00
Lokacija:
Ogranak Arbanasi
 
 
08:30 to 10:00
Lokacija:
Ogranak Bili brig
 
 
 
 
 
 
10:00 to 11:00
Lokacija:
Dom za starije (kod Sfinge)
 
 
 
 
11:15 to 12:00
Lokacija:
Ogranak Bili brig
 
 
 
 
12:00 to 13:30
Lokacija:
Ogranak Arbanasi
 
 
 
 
13:00 to 14:00
Lokacija:
MMD
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00 to 16:00
Lokacija:
Ogranak Ploča
 
 
 
 
16:00 to 17:00
Lokacija:
Ogranak Ploča
 
 
 
 
17:00 to 18:00
Lokacija:
Ogranak Arbanasi
 
 
 
 
18:00 to 20:00
Lokacija:
MMD