Kalendar događanja

Početna strana » Kalendar » Dan » Kalendar događanja

Utorak, Veljača 25, 2020

Vrijeme Stavke
Cijeli dan
Mjesec darivanja knjiga 2020. (Cijeli dan) Dječji odjel
 
S riječi na djela (Cijeli dan) Pult
 
09
09:00 to 10:00
Lokacija:
Ogranak Bili brig
 
14
14:00 to 15:00
Lokacija:
Ogranak Bili brig
 
16
16:00 to 18:00
Lokacija:
Ogranak Arbanasi
 
16:00 to 17:30
Lokacija:
Ogranak Arbanasi
 
16:00 to 17:00
Lokacija:
Ogranak Ploča
 
16:00 to 17:00
Lokacija:
Dječji odjel
 
17
17:00 to 19:00
Lokacija:
MMD
 
19
19:00 to 20:00
Lokacija:
Ogranak Bili brig