Kalendar događanja

Početna strana » Kalendar » Dan » Kalendar događanja

Četvrtak, Veljača 27, 2020

Vrijeme Stavke
Cijeli dan
Mjesec darivanja knjiga 2020. (Cijeli dan) Dječji odjel
 
S riječi na djela (Cijeli dan) Pult
 
08
08:30 to 10:00
Lokacija:
Ogranak Bili brig
 
10
10:00 to 11:00
Lokacija:
Dom za starije (kod Sfinge)
 
11
11:15 to 12:00
Lokacija:
Ogranak Bili brig
 
16
16:00 to 17:00
Lokacija:
Ogranak Ploča
 
17
17:00 to 19:30
Lokacija:
MMD
 
17:00 to 18:00
Lokacija:
Ogranak Arbanasi
 
18
18:00 to 20:00
Lokacija:
Ogranak Arbanasi