Bruno Ćurko & Stipe Surać - Mediteranski armerun

Početna strana » Bruno Ćurko & Stipe Surać - Mediteranski armerun
Naslovnica

Kao jednu od najvećih zadarskih, pa i dalmatinskih izdavačkih uspješnica u 2019. g. predstavljamo knjigu iz naše Zavičajne zbirke, Mediteranski armerun autora B. Ćurka i S. Suraća. To nije uobičajena fotomonografija Mediterana s tipičnim zalascima sunca, poznatim kulturnim znamenitostima i slikama ushićenih turista. Već po koricama knjige na kojoj stari zadarski kapetan Šime Gržan slika dok se pored kroz otvorena vrata na balkonu naziru autori knjige – vidimo da ćemo se uputiti u nešto originalno, intrigantno, poznato – a ipak… Na pozadini glavne naslovne stranice, tik iznad CIP-ova zapisa, poznavatelji Silbe odmah će prepoznati gušternu iz dvorišta najslavnijeg silbenskog kapetana Petra Marinića, koja se nalazi u neposrednoj blizini Torete. Dok u posveti čitamo da je knjiga „hommage starim kapetanima“ i prelazimo na prvu leteru, uviđamo da autori knjige od nas očekuju ponešto drugačiji vid putovanja po Mediteranu. Kapetani su dakle iznimno važni u ovoj knjizi koja naznačuje ono što nam je poznato na arhetipskoj razini: 50 tipoloških mediteranskih tema od agave do vapora, upotpunjenih sa 167 vrhunskih fotografija. Naši autorski kapetani, filozof Bruno Ćurko i fotograf Stipe Surać, ne žele nam odmah otkriti na koje nas točne lokacije vode ove letere i litrati. U tekstovima tek rijetko nailazimo na spomen neke lokacije. Primjerice, u tekstu o koralju ne spominje se Zlarin kao višestoljetni najvažniji jadranski punkt vađenja i obrade koralja. No, to nam otkrivaju koordinate uz pripadajuću fotografiju. Neobično putovanje upotpunjeno je prilogom uz knjigu, interaktivnom kartom Jadrana – od Istre do Pelješca - sa GPS koordinatama i QR kodovima, pomoću kojih možemo detektirati točnu lokaciju na kojoj je Stipe Surać okinuo fotoaparat. Možemo se i zabaviti zanimljivom igrom pitalica na poleđini karte, čiji se odgovori nalazi u samim tekstovima.

Ta simbioza tekstova i fotografija daje nam naslutiti o čemu se zapravo radi kad govorimo o Mediteranu. Ovdje je svakodnevica isprepletena sa grčkom, rimskom ili egipatskom mitologijom, biblijskom i kršćanskom ikonografijom, mirisima, slikama i okusima, florom i faunom. Kratke letere tek naznačuju, kao što ni kultni, erudicijski Matvejevićev Mediteranski brevijar ne pretendira dati iscrpan pogled na Mediteran. Poznato je koliko je Matvejević kratio kartice i kartice već napisanog teksta iza kojih su stajali bezbrojni sati proučavanja. Tako se i zadarski Armerun čini kao autorski ekstrakt iza kojeg stoji brušenje doživljenog i sročenog. Mediteranski armerun knjiga je kojoj ćemo se vraćati kad god zaželimo uroniti u nešto lijepo.

Priredila: Helena Novak Penga (01. listopada 2020.)

 

Priredio/la: