Dalibor Talajić - Most ponad burne rijeke

Početna strana » Dalibor Talajić - Most ponad burne rijeke
Naslovnica

Kako proći ponad burne rijeke ako ona nosi virove, brzace, oštre hridi i sve druge opasnosti, kako proći ponad takvog života, jer i naši su životi samo rijeke koje nas često vode kako hoće. No, u ovoj knjizi vidimo da se čovjek može izboriti i izabrati život kakav on želi. Naporan, tegoban, pun padanja i uspinjanja, ali uz vjeru, nadu i ljubav, do konačnog uspjeha. Boriti se licem u lice s možda najvećim izazovom u današnjem svijetu kad je u pitanju čovjekovo zdravlje,svjesnost o samom sebi i svijetu oko nas, sposobnost skrbi o sebi i drugima, a to je zasigurno „novija pojava“ poremećaja razvoja ili ono što nazivamo autizam.  To stanje je golema nepoznanica, ali na žalost,  u razvijenim zemljama u golemom porastu. Sve je veći broj malih anđela, jer takva djeca jesu anđeli koji žive izvan nas, u svom svijetu. Dovoljni su sami sebi, ne trebaju niti razgovor. Imaju svoja pravila i opetuju ih iz dana u dan. Na žalost ne uče, ne usvajaju znanja koja su potrebna za život. O njima se treba skrbiti.

Jedan od onih koji se skrbio o takvom dječaku je bio njegov otac, koji je imao sreću da mu je kao djetetu uspavanke pjevala majka svojim predivnim sopranom, kojemu se divio cijeli svijet po opernim kućama. Glazba, tajanstvena umjetnost, pomagala je i malom Radamesu u poticanju tajni u njegovoj maloj glavici, kao i kasnije brojna stručna pomoć u stvaranju i popravljanju mreže brojnih niti u njegovom malom mozgu. Godine rada, osluškivanja i otkrivanja potreba malog anđela od strane njegovog oca pomogle su prelasku zida kojeg je bilo potrebno prekoračiti da bi se Radames našao u društvu vršnjaka i nastavio život kao da je prije toga bilo sve u redu. A nije bilo. Ipak, vjera, nada i ljubav nadvladale su sve tegobe, a otac može biti uzor svim roditeljima s istim tegobama, kako na isti ili sličan način prijeći most ponad burne rijeke, ponad burnog života.

Priredila: Melita Zubčić-Letinić (04. kolovoza 2020.)