Silvija Šesto: Konj i magarac

Početna strana » Silvija Šesto: Konj i magarac

Basna o konju i magarcu vrlo je aktualna u svijetu koji je podijeljen, u kojem manji dio ljudi ima previše, a veći dio ljudi premalo. Basnopisac Ezop opisao je svijet i ljude u njemu; nema situacije, postupka i karaktera koji nije precizno detektirao toliko davno prije. Ova je basna jedna od danas najaktualnijih pa je autorica odlučila izdvojiti je i prilagoditi vremenu, učiniti je dostupnom i razumljivom djeci današnjice.

Tekst preuzet s poleđine knjige.

Odabrala: Martina Sterle  (30.11.2020)