Gradska knjižnica Zadar javna je institucija na usluzi svojim korisnicima. Knjižnica postoji od 1949. godine. Do 1999. Knjižnica je djelovala u staroj gradskoj jezgri u Kneževoj palači. Zbog velikih oštećenja u Domovinskom ratu od 1999. središnjica Knjižnice seli se u ul. Stjepana Radića 11b gdje djeluje i danas. Od 1992. Knjižnica ima ogranak na Bilom brigu. Od 2006. u sastavu Knjižnice djeluje bibliobus, a od 2014. i drugi bibliobus. U gradskim predjelima Crno i Ploča ogranci Knjižnice otvoreni su 2007., a u Arbanasima 2008. godine. Gradska knjižnica Zadar središnja je zadarska posudbena narodna knjižnica, središte mreže zadarskih Knjižnica, ali i središte lokalne zajednice zbog velikog broja događanja koje prihvaća, pomaže ili samostalno organizira. Uistinu, Knjižnica ishodište i smisao svojeg djelovanja nalazi u zajednici, a svoj rad temelji na izjavi o Poslanju.
 
Za svoj rad Knjižnica i njeni djelatnici dobili su niz nagrada i priznanja. O tome, ali i o detaljima svakodnevice u Gradskoj knjižnici možete doznati više u grafičkim godišnjim izvješćima povezanim sa ovom stranicom. Monografija o Gradskoj knjižnici Zadar u razdoblju od 1949. do 2009. godine može se nabaviti u Knjižnici. Najveće priznanje koje je Gradska knjižnica Zadar dobila do sada jest priznanje Hrvatskog društva knjižničara "Knjižnica godine" čiji smo prvi dobitnik 2012. godine. U obrazloženju stoji: "(...) po jednoglasnom mišljenju Povjerenstva, kao prvi dobitnik priznanja "Knjižnica godine" predstavlja najbolji izbor, temelj i standard za buduća dodjeljivanja priznanja "Knjižnica godine". 
 
"Anketno istraživanje zadovoljstva korisnika/ca Gradske knjižnice Zadar" kojeg je proveo Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru 2009. godine donosi detaljniju sliku percepcije Gradske knjižnice Zadar u javnosti. U Zaključku tog istraživanja stoji: "Glavni nalazi ukazuju da su korisnici/e iznimno zadovoljni uslugama i sadržajima u ponudi GKZD-a, knjižnično osoblje doživljavaju kao ljubazno, motivirano, zainteresirano i stručno, a sam prostor knjižnice kao ugodan i suvremen."