Gradska knjižnica Zadar podržava darivanje knjiga i druge građe te zahvaljuje svima koji na taj način žele sudjelovati u radu Knjižnice i svojim doprinosom obogatiti knjižnični fond.

Ne želeći umanjiti plemenitost nakane, ali imajući u vidu vlastiti fond, ograničen prostor, Poslanje i Smjernice za nabavu knjižnične građe, Gradska knjižnica Zadar zadržava pravo ne preuzeti darovanu građu koja ne odgovara postavljenim kriterijima. Prilikom prihvaćanja darovane građe vodit će se računa o potrebama i interesima zajednice, o fizičkoj očuvanosti građe, o tome postoji li već ista građa u fondu Knjižnice, kao i nabavnoj politici zadanoj u Smjernicama.

Darovatelji ne trebaju donositi niti slati građu. Uz pomoć niže postavljenog obrasca  mogu dostaviti popis građe koju žele darovati Knjižnici. Popis se također može dostaviti putem e-maila, pošte ili osobno donijeti u Knjižnicu.

Obrazac za darivanje građe