Đir po Knjižnici, srpanj 2020.

Početna strana » Đir po Knjižnici, srpanj 2020.

Polovina je srpnja, ljetni dani odmiču... U Knjižnici sve je u ljetnom "korona štimungu", svi dišemo kroz maskice...