Radno vrijeme

Zavičajna zbirka zaštićeni je fond smješten u Ogranku Grad gdje se i koristi. Duplikati građe koja se nalazi u Zavičajnoj zbirci, ukoliko ih Knjižnica posjeduje, nalaze se u općem fondu knjižnice i mogu se posuđivati prema pravilima posudbe. Fond zbirke sustavno se prikuplja od 1999. godine. 

U Ogranku Arbanasi nalazi se Zavičajna zbirka zadarskih Arbanasa.  

 

Zavičajna zbirka sadrži i prikuplja, u svrhu čuvanja i promocije lokalne baštine: 

  • građu o Zadru, Županiji ili njezinim građanima,
  • građu koju su napisali Zadrani rođenjem ili s dužim/kraćim boravakom,
  • građu objavljenu u Zadru ili Županiji do 1945.

 

Fond Zavičajne zbirke čine: monografije, serijske publikacije (časopisi), disertacije, magistarski i diplomski radovi. 

Građu Zavičajne zbirke moguće je pretraživati putem html-liste Zavičajne zbirke ili putem kataloga Knjižnice. 

 

Službene publikacije:

 

Bibliografije:

  • Bibliografija tiskanih i elektroničkih izvora o Gradskoj knjižnici Zadar 
  • Bibliografija radova o zadarskim crkvama
  • Bibliografija radova nastala za potrebe knjige Gradska knjižnica Zadar : 1949-2009.