Ogranak_Grad_naslovna

Kontakt: 630-611

Adresa: Trg Petra Zoranića 1 (Providurova palača "Dvije palače")

Ogranak Grad otvoren je 20. travnja 2022. godine. 

Radno vrijeme.

 

Ogranak Grad - putokaz

Ogranak Grad Gradske knjižnice Zadar nalazi se u kompleksu Dvije palače.

Ulaz je moguć kroz: 

  • Providurovu palaču (s Trga Petra Zoranića) ili
  • Kneževu palaču (s Poljane Šime Budinića). 

Ogranak Grad sadrži: 

  • Zbirka za djecu
  • Zbirka za mlade
  • Zbirka za odrasle
  • Zavičajna zbirka
  • Čitaonica