Gradska knjižnica Zadar javna je ustanova koja obavlja knjižničnu djelatnost. Osnivač Knjižnice je Grad Zadar. Mreža Gradske knjižnice Zadar obuhvaća šest gradskih lokacija (Središnja knjižnica i ogranci „Aleksandar Stipčević“ – Arbanasi, Bili brig, Crno, Grad i Ploča), otoke Olib i Silbu (knjižnični stacionari), knjižnične stanice u gradskim predjelima Bokanjac i Kožino, a usluge pokretne knjižnice pruža na području grada Zadra i Zadarske županije (bibliobus, bibliokombi i kućna dostava knjiga). Ustrojstvene jedinice Knjižnice povezane su u jedinstvenu knjižničnu mrežu i pod jednakim uvjetima omogućuju svim građanima slobodan pristup informacijama i knjižničnoj građi za njihov društveni, kulturni, obrazovni i demokratski razvitak.

Knjižnica aktivno radi na zaštiti osobnih podataka koje obrađuje vodeći se načelima zakonite, poštene, transparentne, ograničene, pouzdane, točne i cjelovite obrade. Informacije koje slijede imaju za cilj korisnicima pružiti  pregled obrade osobnih podataka i upoznati korisnike s pravima u vezi obrade istih.

O korisnicima se prikupljaju podaci koji su potrebni da se sklopi ugovorni odnos temeljem kojeg se postaje član Knjižnice i koriste usluge Knjižnice, da se ispune pravne obveze prema korisnicima ili prema trećim osobama ili zato što je to u legitimnom interesu Knjižnice, npr. kako bi se moglo organizirati poslovanje i poboljšati usluge. Tako se prikupljaju, na primjer, ime i prezime korisnika, kontaktna adresa, podatak o prethodnim posudbama, potpis, podatak o obrazovanju, spolu, statusu te drugi kontaktni podaci. Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka u Gradskoj knjižnici Zadar dostupan je na našoj web stranici: https://www.gkzd.hr/sites/default/files/sluzbene_informacije/ Pravilnik_o_prikupljanju _obradi_i_zastiti_osobnih_podataka.pdf

Sa svim osobnim podacima  koje Knjižnica prikuplja, čuva ili ih na drugi način obrađuje postupa se u cijelosti u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i svim drugim primjenjivim podacima o zaštiti osobnih podataka koji su trenutno na snazi.  

Voditelj obrade osobnih podataka:

Gradska knjižnica Zadar

Stjepana Radića 11b

23000 Zadar

Hrvatska

+385 (23) 301-103

e-mail:  [email protected]

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Tel.: +385 (23) 301-118

e-mail: [email protected]

 Kolačići

Internetska stranica Knjižnice koristi kolačiće (cookies) – tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetske stranice i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

Informacije i ponude internetske stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Korisnik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem uređivanja postavki preglednika kojeg koristi i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti naknadno putem bilo kojeg preglednika. Imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.  

Podaci o članstvu

Obavezni podaci, poput imena i prezimena korisnika, adrese, datuma rođenja, broja telefona i datuma upisa, prikupljaju se kako bi  Knjižnica korisniku mogla pružiti uslugu i omogućiti upis u člansku evidenciju. Za to je potrebno ispuniti Pristupnicu za upis (http://www.gkzd.hr/sites/default/files/pristupnica_2018_02.pdf). Svrha prikupljanja obveznih podataka je obveza Knjižnice koja prema važećim propisima treba voditi dokumentaciju o korisnicima u vezi s posudbom građe. Pravna osnova obrade obveznih podataka je legitimni interes Knjižnice da zaštiti vlastitu knjižničnu građu.

Pojedine informacije o korisniku, poput povijesti posudbe, čuvaju se kako bi se moglo bolje i uspješnije organizirati poslovanje. Podaci o povijesti posudbe bitni su zbog evidencije naslova i autora zanimljivih korisnicima usluga Knjižnice, kako bi se na temelju tih informacija korisnicima mogla ponuditi bolja usluga. Uvid u te podatke imaju isključivo ovlašteni djelatnici i vi te ih se ne dijeli s trećim osobama. Na temelju te evidencije u svakom trenutku, internetom ili osobno u Knjižnici ili njenim ograncima, bibliobusima ili bibliokombiju korisnik može samostalno provjeriti naslove koje je već posudio. Djelatnici  nakon uvida u povijest posudbe, isključivo na zahtjev, korisniku mogu preporučiti autore i naslove koji bi korisnika mogli zanimati.

Podaci o statusu, spolu ili stručnoj spremi prikupljaju se za potrebe statistike, što je zakonska obveza Knjižnice, te ih se nikada ne koristi u marketinške svrhe niti ih se ustupa trećim osobama. Ovi podaci dijele se isključivo s nacionalnim i međunarodnim udruženjima knjižnica te Državnim zavodom za statistiku i to u agregiranom i anonimiziranom obliku koji onemogućuje povezivanje s identificiranom fizičkom osobom.

Kontakt koji korisnik ustupi Knjižnici neće se dijeliti s trećim osobama niti će ga se koristiti u marketinške svrhe. Moguće je da će Knjižnica kontaktirati svog postojećeg korisnika kako bi primio obavijest isključivo o uslugama i događanjima u Knjižnici.

Videonadzor

Knjižnica samostalno provodi sustavni videonadzor svojih prostora. Obrada osobnih podataka videonadzorom provodi se radi zaštite osoba i imovine. Mjere videonadzora provode se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka uz primjenu internih pravila koja osiguravaju povjerljivost prikupljenih podataka i njihovo korištenje isključivo radi ispunjenja gore navedene svrhe.

Snimke se čuvaju 14 (četrnaest) dana na sustavu kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Pravna osnova obrade osobnih podataka putem videonadzora je legitimni interes zaštite osoba i imovine Knjižnice.

Radionice i druga događanja

Knjižnica prilikom organiziranja radionica i drugih javnih događanja može fotografirati njihov tijek, a samim time i sudionike. Osobni podaci koje Knjižnica obrađuje su fizički likovi sudionika sadržani u fotografijama s radionica ili drugih događanja. Fotografije mogu biti objavljene na svim komunikacijskim kanalima na kojima je Knjižnica prisutna (web stranica, Facebook profil, Instagram, YouTube).

Svrha obrade je dokumentiranje i promoviranje aktivnosti Knjižnice koje se provode na neprofitnoj osnovi. Pravna osnova ove obrade je legitimni interes Knjižnice da promoviranjem navedenih događanja ispunjava svoju funkciju javne ustanove zadužene za promicanje kulture i obrazovanje građana.

Natječaji za zaposlenje

Knjižnica obrađuje sljedeće osobne podatke tražitelja zaposlenja u sklopu javnih natječaja.

  • kontaktni podaci: ime, prezime, e-mail, broj telefona, broj mobitela, adresa
  • osobni podaci ispitanika sadržani u životopisu kojim se prijavljuje kao tražitelj zaposlenja: podaci o obrazovanju, o radnom iskustvu, o karakternim osobinama i vlastitim kvalitetama, kao i svaki drugi osobni podatak kojeg ispitanik odluči uvrstiti u vlastiti životopis

Svrha obrade je odlučivanje o podobnosti kandidata za popunjavanje postojećeg ili budućeg otvorenog radnog mjesta u Knjižnici te kontaktiranje ispitanika radi poziva na razgovor ili dobivanje drugih obavijesti u svrhu popunjavanja radnog mjesta.

Podaci prikupljeni sukladno drugim zakonskim obvezama

Podaci gospodarskih subjekata vezani uz obvezu objavljivanja Knjižnice kao javnog naručitelja: osobni podaci osobe ili osoba ovlaštenih za zastupanje gospodarskog subjekta koji dostavlja ponudu ili zahtjev za sudjelovanjem Knjižnici kao javnom naručitelju.

Svrha obrade je provedba pravilnog postupka javne nabave, a pravna osnova obrade osobnih podataka je zakonska obveza sadržana u Zakonu o javnoj nabavi.

Pristup osobnim podacima korisnika

Pristup osobnim podacima korisnika imaju isključivo ovlašteni djelatnici kojima su osobni podaci potrebni za ispunjavanje zadataka koji su u opisu njihovog radnog mjesta, a kako bi korisniku mogli pružiti uslugu i kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje sustava.

U osobne podatke korisnika uvid mogu imati i partneri i suradnici Knjižnice, npr. revizori, porezna tijela, pravni savjetnici ili pružatelji usluge programske podrške.

Osobni podaci korisnika se ne iznose izvan Europske Unije i nikad se ne ustupaju trećim osobama u marketinške ili promidžbene svrhe.  

Sigurnost osobnih podataka korisnika

Knjižnica brine o zaštiti osobnih podataka korisnika. Informacije o korisniku zaštićene su odgovarajućim organizacijskim i tehničkim mjerama koje su namijenjene sprječavanju neovlaštenog pristupa ili zlouporabe osobnih podataka.

U slučaju sumnje na bilo kakav slučaj zlouporabe ili gubitka ili neovlaštenog pristupa osobnim podacima, molimo da o tome obavijestite Knjižnicu bez odgode.  

Čuvanje osobnih podatka korisnika

Evidencija o članovima i korisnicima knjižničnih usluga vodi se od dana učlanjenja i pružanja usluga u Knjižnici. Podaci predstavljaju dokumentaciju trajne vrijednosti zbog povijesnih i statističkih podataka o članovima Knjižnice te se čuvaju trajno. 

Prava korisnika u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka

Prilikom obrade osobnih podataka korisnik ima pravo njima raspolagati na dolje naznačene načine.

Pristup. Korisnik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima u bilo kojem trenutku te zatražiti da mu se omogući uvid u sve osobne podatke koji se obrađuju.

Prigovor. Korisnik ima pravo prigovoriti određenim aktivnostima obrade osobnih podataka, npr. obradi osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Knjižnice poput izravnog kontaktiranja.

Ažuriranje. Korisnik ima pravo ažurirati, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke u bilo kojem trenutku osobnim dolaskom u Knjižnicu, njene ogranke, bibliobuse ili bibliokombi.

Pritužba. U slučaju da korisnik ima prigovor na rad Knjižnice u vezi prikupljanja, čuvanja i obrade osobnih podataka pritužbu može podnijeti nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14 HR - 10 000 Zagreb Tel. 00385 (0)1 4609-00 Fax. 00385 (0)1 4609-099 E-pošta: [email protected] Web: www.azop.hr

Za ostvarivanje svojih prava korisnik se može obratiti pisanim putem na adresu GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR, Stjepana Radića 11b, 23000 Zadar putem Zahtjeva za ostvarivanje prava člana Gradske knjižnice Zadar. Na zahtjeve će bit odgovoreno u roku od mjesec dana, osim ako nije riječ o kompleksnom ili složenom zahtjevu, a u slučaju da Knjižnica nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu, odluka će biti obrazložena.