STAJALIŠTE: kraj škole  12:45 – 13:30 h

TERMIN: svaka druga SRIJEDA;

  • 11. lipnja,
  • 9. srpnja,
  • 27. kolovoza, 
  • 10. i 24. rujna 2014.