Pakoštane

3. lipnja 9. i 23. rujna 2014. 

(parkiralište na rivi) 9:00 – 9:50
(ispred škole) 10:00 – 11:00
 
17. lipnja 1. 15. i 29. srpnja 12. i 26. kolovoza 2014. 
(parkiralište na rivi) 9:00 – 10:40