Sutomišćica
9. lipnja 15. i 29 rujna 2014. 
Sutomišćica (pokraj igrališta) 11:15 – 12:00
 
23. lipnja 7. i 21. srpnja 4. i 18. kolovoza 1. rujna 2014. 
Sutomišćica (pokraj igrališta) 11:25 – 12:30