Cijene upisa
VRSTA KORISNIKA UPIS OBNOVA POTREBNI DOKUMENTI
odrasli 100 kn 80 kn osobna iskaznica 
učenici, studenti, djeca 80 kn 70 kn osobna iskaznica
umirovljenici 80 kn 60 kn odrezak zadnje mirovine
nezaposleni 60 kn 50 kn karton sa ZZ i iskaznica
osobe s tjel. oštećenjima 60 kn 50 kn invalidska iskaznica
obitelj (po članu) 60 kn 50 kn  dokaz o istoj adresi stanovanja
upis do 2 mjeseca 30 kn 30 kn dokument s fotografijom 
djeca do 1 godine (bebe) besplatno    

 

Cijene ostalih usluga i zakasnina

međuknjižnična posudba troškovi poštarine
zakasnina za CD, CD-ROM i DVD 5 kn
zakasnina za knjige 0,60 kn
rezervacija građe 5 kn
nova iskaznica 20 kn
oštećeni bar-kod 10 kn
fotokopiranje (A4)* 0,60 kn (max. 20 str.)
skeniranje (A4)* 5 kn (max. 5 str.)
skeniranje (A3) 10 kn (max. 5 str.)

*Napomena: fotokopiranje i skeniranje moguće je isključivo iz fonda Knjižnice i vrši se u Čitaonici tiska