Virtualni sastanak koordinatora Američkih kutaka u Hrvatskoj (Zagreb, Zadar, Rijeka, Osijek, Vukovar). Razmjena iskustava, uvjeti rada i planiranje aktivnosti.

 

 Virtual meeting of Croatian ACs coordinators (Zagreb, Zadar, Rijeka, Osijek, Vukovar).