Sister Libraries program: 

Predavanje za knjižničare o programma za djecu i mlade. Govorio se o glazbenoj i filmskoj zbirci, novim medijima (CD, DVD i Blu ray), korištenju i nabavi razne opreme (DVD, BRD, iPad uređaji, 3d tehnologija...), iPad programima (edukacija korisnika i djelatnika, rad s djecom i mladima, iPad foto radionice, iPad u školi, iPad Scratch radionice…), programi Kinoteke i Dječje Kinoteke i ljetnim 3D printer radionicama. Predstavljen je i novi STEM program Generator (edukativne radionice osnova 3D printanja, robotike, elektronike i grafičkog kodiranja) koji će se realizirati u suradnji sa Strukovnom školom Vice Vlatković u Zadru. Svi navedeni programi organiziraju se u suradnji Američkog kutka, Mediateke, Dječjeg odjela,  ogranaka i bibliobusne službe Knjižnice te putem međuinstitucionalne suradnje (osnovne i srednje škole, vrtići...).

 Sister Libraries Program:

Lecture for librarians on the program for children and youth about the music and film collection, new media (CD, DVD and Blu-ray), the use and procurement of various equipment (DVD, BRD, iPads, 3D technology ...), iPad programs (education of users and employees, working with children and young people, the iPad photo workshops, iPad at school, iPad Scratch workshops ...), programs Cinematheque and the Cinematheque and Children's summer 3D printer workshops. Introduced the new STEM program GENERATOR (educational workshops basis 3D printing, robotics, electronics and graphic coding) to be realized in cooperation with the Vocational School Vice Vlatković in Zadar. All these programs are organized in collaboration of American Corner, MediaTek, Children's Department, branches and bibliobusne services Library and through inter-institutional cooperation (primary and secondary schools, kindergartens ...).
Kategorija događanja: