Na konferenciji Američkih kutaka u Hrvatskoj (Rijeka, Zadar, Zagreb, Osijek i Vukovar) u u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek  predstavljene su aktivnosti u 2016. 

Osobita pažnja posvećena je novim inovativnim programima. Cilj susreta je diskusija i promišljanje: misija i vizija kutaka, nastavak programa multikulturalne suradnje, razmjena iskustava, primjeri dobre prakse, strateško planiranje, organizacija programa, pojava novih tehnologija, korištenje društvenh mreža, poticanje i razvoj STEM programa za djecu i mlade (Science, Technology, Engineering, Mathemathics). 
Tijekom drugog radnog dana američka veleposlanica u Hrvatskoj Julieta Valls Noyes pridružila se konferenciji te aktivno sudjelovala u radu. 
Organizator konferencije je Američko veleposlantvo u Zagrebu.

 At the conference, American Corners in Croatia (Rijeka, Zadar, Zagreb, Osijek and Vukovar) in the City and University Library Osijek presented the activities in 2016.

Particular attention is given to new innovative programs. The aim of the meeting is discussion: mission and vision corners, continuing the program of multicultural cooperation, exchange of experiences, good practices, strategic planning, events, new technologies, use društvenh network, promote and develop STEM programs for children and youth (Science, Technology, Engineering, Mathemathics).
During the second day, US Ambassador to Croatia Julieta Valls Noyes joined the conference and actively participated in the work.
The conference is the American embassy in Zagreb.
Kategorija događanja: