Grupa učenika osmih razreda OŠ Krune Krstića u Zadru i profesorica Tatjana Zorić snimila je 5 minutnu glazbeno-scensku igru „Over the Rainbow“ u suradnji s Američkim kutkom Gradske knjižnice Zadar i Kazalištem lutaka Zadar. Video materijal je prijavljen na Festival učeničkih igrokaza "POZOR! Plivamo na sceni" koji se održava u u Osijeku. Organizator Festivala je Dječji kreativni centar DOKICA u Osijeku.

 A group of eighth grade students with professor Tatjana Zorić from the Elementary School  Kruno Krstić in Zadar recorded an educational musical. Video is  sent to the competition Student Play Festival Osijek.

Kategorija događanja: