Sastanak i savjetovanje - koordinatori Američkih kutaka Hrvatske (Zadar, Zagreb, Rijeka, Osijek i Vukovar)  i Cheryl Francisconi (USA), Ana Marinović i Sandra Dobrić (IRO Hrvatska)

 Meeting and consulting - Coordinators American Corners Croatian (Zadar, Zagreb, Rijeka, Osijek and Vukovar) and Cheryl Francisconi (regional Education USA advising coordinator), Ana Marinovic and Sandra Dobric (IRO Croatia)

Kategorija događanja: