Virtualni susret: organizacija rada tijekom pandemije, Kansas City Kansas Public Library Foundation, knjižnični programi i usluge za manjinske skupine, migrante i druge ugrožene skupine. Pozdravni govori: gradonačelnik Kansas City Kansas David Alvey, gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić, Elise S. Crane (Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu), Carol Lever, ravnateljica knjižnica Kansas City, Kansas Public Libraries, ravnateljica Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac. Organizator: Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac. Suorganizatori: Društvo knjižničara Karlovačke županije.

 Virtual meeting: work organization during pandemic, Kansas City Kansas Public Library Foundation, library programs and services for minority groups, migrants...

Kategorija događanja: