Tin Valetić iz zagrebačke STEM udruge FabLab predstavio je Maker Fair Zagreb događanja i održao interaktivnu radionicu uz korištenje CircuitMess STEM  box-ova hrvatskog inovatora Alberta Gajšaka za članove STEM udruge Robotic u Zadru.

 Tin Valetić (STEM Association FabLab, Zagreb) presented Maker Fair Zagreb events. He held an interactive workshop for members of STEM Association Robotic in Zadar using CircuitMess STEM boxes by Croatian innovator Albert Gajšak.

Kategorija događanja: