kategorija: 
Organizator: 
Društvo zadarskih Arbanasa
Lokacija: 
Ogranak Arbanasi
datum/vrijeme: 
Četvrtak, Svibanj 9, 2019 - 19:00 to 21:00

Predavanje "Poljoprivredna stanica u Arbanasima". Predavač Ivan Paštar, prof. i dipl. oec. 

"Bižanje na vesla Lea Musapa iz jugoslavenskog "raja"", zapis predstavlja prof. Sergio Lovrić, dipl. ing. el., kazivač i svidok vrimena. 

Pjeva Tea Vidaić.