kategorija: 
Organizator: 
Antifjaka - Klub studenata sociologije
Lokacija: 
MMD
datum/vrijeme: 
Srijeda, Prosinac 2, 2015 - 18:00 to 20:00
U sklopu projekta „Dani sociologije – Izbjeglička kriza“ Kluba studenata sociologije „Antifjaka“, želi se pridonijeti kvalitetnoj raspravi na temu tzv. izbjegličke krize ili započeti istu na prostoru grada Zadra te istovremeno omogućiti široj javnosti sudjelovanje u predavanjima/raspravama koja će biti potkrijepljena znanjima i iskustvom stručnjaka/inja koji se bave problemom migracija i sustava azila u Hrvatskoj i svijetu. Prvi od dva okrugla stola organizira se pod naslovom: Društveni uzroci i posljedice izbjegličke krize
Sudionici/e prvog okruglog stola su dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes, izvanredna profesorica Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Julija Kranjec, stručnjakinja za azil i migracije Centra za mirovne studije i dr. sc. Drago Župarić-Iljić iz Instituta za migracije i narodnosti, koji će raspravljati o kompleksnosti društvenih uzroka i mogućih posljedica izbjegličke krize. Pritom će se diskutirati o službenom odgovoru Europske unije i njezinih članica na izbjegličku krizu, reakcijama njezinih građana i čestom javnom problematiziranju identifikacijskih procesa, integracijskim politikama, svjetonazorskim posebnostima i univerzalnosti ljudskih prava.