Javna sociologija: Participacija u kulturi u kulturnoj pustinji

Krenuo je novi ciklus Javne sociologije. Predavao je mr. sc. Mirko Petrić.