Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Međunarodnog dana obilježavanja borbe protiv nasilja nad ženama izdvojili smo iz našeg knjižničnog fonda knjige o ravnopravnosti spolova, pravima žena, zlostavljanju žena, pravima žena... Izložene knjige nalaze se u ulaznom dijelu Gradske knjižnice zadar pored pulta.