Za vrijeme večernjeg izlaska mame i tate braco i seka su odbili dadiljanje, pa će na njih pripaziti netko poseban.
On je Slon John McRon, kuhar brodski.
Slon John sa sobom dovodi cijelu piratsku posadu, a kad djeca ogladne, neće biti druge nego da im se skuha najposebniji obrok – piratsko varivo.
I tu tek počinje pustolovina u stihu pod piratskim Mjesecom!

Tekst preuzet s mrežne stranice izdavača.

Odabrala: Željana Buljat 
 

Tagovi: