U svojoj bogato ilustriranoj slikovnici Renata Holcer polagano nas vodi kroz priču o ne uvijek poželjnoj interakciji dupina i ribara, koja se u Jadranu i drugim morima odvija svakodnevno. Iako taj odnos nije posvuda idiličan, postoje brojna mjesta na kojima se odnos dupina i ribara razvio u obostrano korisnu interakciju. Upravo o tom priča Renatina priča.

Vjerujem da će ova predivno ispričana priča kod malih čitatelja izazvati mnogo zanimanja za more i dupine te ih ohrabriti da se uključe u njihovu zaštitu.

Jelena Basta, prof.
Predsjednica Instituta Plavi svijet

Tekst preuzet s poleđine knjige.
Odabrala: Žozefina Žentil Barić

Tagovi: