Iako su Dani hrvatskog jezika iza nas, evo jedne knjige u cijelosti posvećene jeziku. Doduše, ne toliko o pravopisu oko kojeg se ovih dana polemiziralo, već o riječima kojima se služimo, onima koji nestaju i onima koji ulaze u jezik bilo nasilno, bilo prirodnim putem kojim se razvija i evoluira svaki jezik. Jer riječi su važnije od događaja koji prikazuju i od ljudi koji te riječi zapisuju rekao je Andrić. Rječnik za petak i subotu Mile Stojića, knjiga je novinskih kolumni, malih eseja o riječima, koje je autor počeo pisati u davno ugaslom zagrebačkom listu Tjednik, a zatim u sarajevskim Danima gdje i danas izlazi. Živeći u vremenu tranzicije i burnih društvenih promjena, Stojić je, kako sam kaže, pratio riječi koje su markirale duh vremena i davale povod za lingvistički, književni i društveni komentar. Tražeći porijeklo riječi i njihovo značenje, pisac ne ostaje samo na tome, već se pita i o kulturološkim i sociološkim asocijacijama koje pojedina riječ priziva. Njegovi mali eseji-studije ne govore samo o riječima, već i o vremenu u kojem živimo i o nama samima.