kategorija: 
Organizator: 
Udruga Regionalni info centar za mlade Rijeka - UMKI
Lokacija: 
Računalna učionica
datum/vrijeme: 
Utorak, Srpanj 21, 2015 - 10:00 to 12:00

u vezi projekta „Snaga tolerancije“ u suradnji s Transparency international, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom socijalne politike i mladih te s Uredom za ljudska
prava.
Projekt za cilj ima širenje tolerancije i pozitivnih vrijednosti sporta
među djecom i mladima, uvažavanje i jednakost svih manjina kroz edukaciju i
osvještavanje mladih u prevenciji rasizma i diskriminacije na sportskim
terenima.
Plan predstavljanja:
1. predstavljanje skica publikacije planirane za izdavanje u rujnu
2. prezentacija dobivenih rezultata
3. SWOT analiza
4. prijedlog za nagradu istaknutih građana/organizacija Vašeg grada u borbi
protiv svih oblika diskriminacije u sportu