Ulazak u svijet škole: vodič za roditelje

U ovom priručniku će roditelji naći informacije o razvojnim značajkama djeteta predškolske dobi, aspektima djetetova funkcioniranja i razvoja koje treba poticati, kao i savjete kako i čime to činiti. Vjerujem kako će na taj način prvi koraci mališana u svijetu škole biti sigurniji i za njih i njihove roditelje te da će ih to ohrabriti i potaknuti na cjeloživotno učenje.

Iz recenzije prof. dr. sc. Gordane Kuterovac Jagodić