Tolstoj je velik i neusporediv svakim svojim djelom, a ova zbirka njegovih basni potvrđuje svu neobičnost i ljepotu piščeve misli upućene mladima kao pouke zrelosti, ali i kao savjet starijeg prijatelja i duhovnog učitelja koji je proživio i usvojio duboko iskustvo ljudskog roda. Ukazujući na složenost samog života kao izvora svih sukoba i drama, Tolstoj je iznio snažne primjere solidarnosti, prijateljstva, čovječnosti, povjerenja i zahvalnosti, pokazujući istovremeno i drugu stranu medalje: glupost, lakomislenost, lukavost, izdaju, obmanu i drugo. Pritom je moralna pouka najčešće višestruka, a temelji se na pučkoj mudrosti i moralu koji je proistjecao iz teških i surovih uvjeta narodnog života.