• godišnja članarina - 30,00 kn 
  • rezervacija građe - 5,00 kn
  • nova iskaznica - 20,00 kn
  • oštećeni bar-kod - 10,00 kn
  • fotokopiranje (A4) - 0,60 kn
  • skeniranje (A4) - 5,00 kn
Tags: