Bajkoplov

Bajkoplov je program usmenog pripovijedanja priča i bajki za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Vodi ga djelatnica Gradske knjižnice Zadar, educirana pripovjedačica. Djecu se kroz kreativno pripovijedanje upoznaje s bajkama i pričama iz cijelog svijeta, ali je naglasak stavljen na razvijanje pozitivnog odnosa prema hrvatskim bajkama i hrvatskoj kulturnoj baštini i tradiciji. Nakon pripovijedanja djecu se animira igrama, kvizovima i kreativnim radionicama. Cilj programa je poticanje čitateljskih navika kod djece i dolaženja u knjižnicu. Pripovjedni susreti u sklopu ovog programa potiču maštu kod djece, razvijaju kreativnost, koncentraciju te kulturu slušanja i govorenja. Radionice se održavaju prema dogovoru.