Pedagozi

Specijalna enciklopedija PEDAGOZI značajni za praksu i teoriju odgoja rezultat je autorova uvjerenja da su pedagozi najznačajniji djelatnici u povijesti čovječanstva, jer "predmet" njihove djelatnosti je Čovjek. Pod pojmom "pedagog" podrazumijevamo sve one stručnjake koji sudjeluju, posreduju u odgoju, izobrazbi, osposobljavanju i usavršavanju djece, mladeži i odraslih. Djelo će biti višestruko korisno jer: 1)sadrži natuknice o pedagozima, 2)kronološki slijed natuknica pruža mogućnost praćenja pojedinih ideja kroz povijest, 3)djelo će biti izuzetno korisno kao udžbenik različitim stručnjacima itd.