Hrvatski kartografi

U izdanju Golden marketinga - Tehničke knjige objavljen je biografski leksikon Hrvatski kartografi, kojeg su priredili Miljenko Lapaine i Ivka Kljajić. Osim biografije, knjiga sadrži i bibliografije kartografa i prva je takva leksikografska publikacija u Hrvatskoj. Obuhvaća 2000 osoba koje su dale svoj doprinos hrvatskoj kartografiji, koja, prema usvojenoj definiciji obuhvaća: Hrvate ili ljude hrvatskog podrijetla koji su živjeli van domovine, pripadnike drugih naroda i narodnosti koji su rođeni u Hrvatskoj bez obzira gdje su živjeli, i strance koji su živjeli kod nas. Osnovni izvori koji su poslužili za pisanje ovog djela su: baze podataka, popisi karata u zbirkama, katalozi izložbi, zbornici radova, časopisi, enciklopedije i leksikoni. Leksikon je nastao paralelno s radom na projektu Hrvatski kartografi, koji je još u tijeku, jer je baština velika i nedovoljno istražena. Knjiga je obogaćena i slikovnim materijalom, te je svojim sadržajem namijenjena stručnjacima, studentima, ali i svima koje zanima navedena tematika.