• organizirani posjeti vrtića i škola
  • susreti s piscima i ilustratorima
  • obilježavanje blagdana i važnih datuma
  • interaktivna druženja u suradnji sa školama i vrtićima
  • pjesmice uz pokret za bebe i djecu rane dobi
  • predavanja i radionice za roditelje (prehrana, zdravlje, odgoj djece…)
  • radionice na stajalištima bibliobusa
  • izložbe dječjih radova
  • projekcije filmova za djecu
  • predstave za djecu
  • dani lavande