„Tragači“ (režija: John Ford, 1956., USA)
Uloge: John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles...
Kompleksan,  netipičan western sa slojevitim prikazom čovjekovih motiva za osvetu te za rasnu nesnošljivost koju film kritički razmatra... Prema nekim kritičarima film je među 10 najboljih filmskih ostvarenja svih vremena.
Projekcija filma za studente (prof. Rajko Petković) u organizaciji Američkog kutka Zadar.

 „The Searchers“ (western classic directed by John Ford, 1956., USA) - Stars: John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles...
Movie projection for students (prof. Rajko Petkovic) organised by American Corner Zadar and Kinoteka Zadar City Library.

Kategorija događanja: