"Duktus: broj, slijed i smjer poteza pisaljkom ili kistom, npr. grafički stil oblikovanja i povezivanja slova." Duktus: digitalno slikanje - slikanje budućnosti je nov program kojim želimo mladim neafirmiranim umjetnicima otvoriti vrata u svijet digitalne umjetnosti. Riječ je o ciklusu radionica osnova slikanja pomoću grafičkog tableta i računalnog programa. Ciklus obuhvaća 6 radionica. Radionice su namijenjene mladima koji vole crtati/slikati, a vodi ih profesor Boris Lukić.

 "Ductus: the number, sequence and direction of the stroke with a stylus or brush, graphic style of lettering and lettering." Duktus: Digital Painting - Painting the Future is a new program that aims to open the door to the digital art world for young non-established artists. It is a series of workshops the basics of painting using a graphic tablet and a computer program. The cycle includes 6 workshops. The workshops are designed for young people who love to draw / paint and are led by Professor Boris Lukić. www.wacom.com/en-us/

Kategorija događanja: