Deset riječi koje su posijane, radionica za učenike