Morski utorak

U svijetu je potapanje dotrajalih brodova u svrhu stvaranja ronilačkih i turističkih atrakcija uobičajena pojava. U Hrvatskoj je ta praksa sve do ljeta 2016. godine bila potpuno nepoznata, kad je kod Pule potopljen Titov admiralski brod Vis.

Tagovi:

Prezentacija s projekcijom fotografija života u podmorju dalmatinskog dijela Jadrana s osvrtom na to kako sačuvati (ili oporaviti) to blago - a da i ribari budu zadovoljni.

Predaje Jelena Belamarić, prof. morski biolog. 

Tagovi:

Rimski pisac Plinije Stariji u opisu istočne obale Jadrana između Zadra i Trogira, spominje i Diomedov rt. Na tragu istraživanja koja su pokazala postojanje Diomedova kulta na Palagruži i ovdje su poduzeta arheološka iskopavanja. Ona su iznijela na vidjelo postojanje helenističkog svetišta, koje je bilo redovno posjećivano gotovo 400 godina, te svjedočanstva o štovanju Diomeda kao zaštitnika pomoraca na Jadranu. Predaje doc. dr. sc. Lucijana Šešelj.

Tagovi:

U Pašmanskom kanalu, važnom prolazu u sklopu istočnojadranske pomorske komunikacije, otkrivena je potopljena lučka konstrukcija i dugački nasip kojim je otočić Ričul nekoć bio spojen s obližnjim kopnom. Bogat kulturni depozit sadrži raznovrsne arheološke nalaza: fragmente keramike, koštane alatke, predmete od drva te različite bioarheološke ostatke.

Tagovi:
Sve veći, ali za sad još nedovoljno vidljivi problem je otpad u moru. U ovom predavanju obradit ćemo temu zaostalih ribolovnih alata koji dugo vremena nakon što se nađu na dnu ili u stupcu morske vode predstavljaju opasnost za morske organizme.
Također će se govoriti o problemu mikro plastike, iznimno velike prijetnje morskom, ali i ljudskom životu.
Tagovi:
Škraping team će predstaviti ovogodišnje izdanje Škrapinga zajedno sa Stipom Božićem, sportskim direktorom i velikim prijateljem Škrapinga kao i s nekoliko gostiju iznenađenja. Na predstavljanju će biti posluženi hrvatski otočni proizvodi tradicionalnog Sajma otočnih proizvoda koji se održava u vrijeme Škrapinga, tako da će ugođaj biti kompletan.
Tagovi:

Bogatstvo živog svijeta u podmorju Parka prirode Telašćice opće je poznato. Međutim, ronioci Ronilačkog kluba Sv. Roko iz Bibinja primijetili su promjene, kao i velik broj zaostalih ribolovnih alata na dubljim dijelovima Parka.

Tagovi:

Priča kaže da je Diomed, jedan od najvećih grčkih junaka, nakon trojanskog rata završio svoj život u Jadranu i da je pokopan na otoku koji se nazvao po njemu, Diomedov otok. Njegovi vjerni suborci, koji nisu htjeli ostaviti svog prijatelja i vođu, čudesno su pretvoreni u ptice koje čuvaju junakov grob.

Tagovi:

7. listopada 1571., prije 444 godine, odvila se najkrvavija pomorska bitka u povijesti - bitka kod Lepanta, sukob mornarica Osmanskog carstva i Armada Svete lige. U bitci su na strani Svete lige sudjelovali i brodovi s istočne strane Jadrana: iz Kopra, Cresa, Krka, Raba, Šibenika, Hvara, Trogira, Dubrovnika, i Kotora.

Tagovi:
Karlo Baumann (Zelenika, 1914. – Split, 1954.) bio  je dipl. Ing. strojarstva i brodogradnje.
Kao zaposlenik riječkog 3. maja i splitskog Brodospasa bavio se podvodnim aktivnostima projektirajući i izvodeći podizanje potonulih brodova u ratnim operacijama Drugog svjetskog rata.
Tagovi:

Stranice