Nabava i obrada

Početna strana » Nabava i obrada
Rudle, Odjel nabave

Kontakt:
obrada 023 301-118
nabava 023 301-117 
[email protected]

 

Služba nabave i obrade odabire, nabavlja i obrađuju cjelokupnu knjižničnu građu za Gradsku knjižnicu Zadar. Nabava i obrada su centralizirane, što znači da se na jednom mjestu nabavlja  i obrađuje građa za središnju knjižnicu i sve ogranke. 
Knjižnična građa nabavlja se kupnjom, darom, zamjenom i otkupom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u skladu sa Smjernicama za nabavu knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Zadar
Obrada građe obuhvaća stručnu i tehničku obradu. Katalogizacija, klasifikacija i predmetna obrada stručni su poslovi kod obrade građe i nužni su da bi se građa razvrstala po stručnim skupinama, dobila svoje mjesto na policama i bila pretraživa u katalozima. 
Tehničkom obradom knjiga se zaštićuje samoljepljivom plastičnom folijom kako bi ostala što duže sačuvana. 
Redovitom nabavom i stručnom obradom nastoje se zadovoljiti kulturne, informacijske i zabavne potrebe korisnika. 
U prostoru službe nabave i obrade nalazi se knjižnična građa iz područja knjižničarstva. Dio građe može se koristiti samo u prostoru Knjižnice, a pojedini naslovi kojih ima u više primjeraka mogu se posuđivati.